Yeshu Naavan

Yeshu Navan
Yeshu Navan
Yeshu Navan
Yeshu Navan

Jivan Badlun Gela
Yeshu Chya Navan
Jivan Badlun Gela
Yeshu Chya Navan
Ha Maz Jivan Badlun Gela
Yeshu Chya Navan
Ha Maz Jivan Badlun Gela
Prabhu Yeshu Chya Navan

Jivan Maz Aanandi Zal
Yeshu Chya Navan
Jivan Maz Aanandi Zal
Yeshu Chya Navan

Dukha Sara Aata Dur Zal
Yeshu Chya Navan

Maz Jivan Badlun Gela
Maz Jivan Badlun Gela
Yeshu Chya Navan
Jivan Badlun Gela
Yeshu Chya Navan
Aaj Jivan Badlun Gela
Yeshu Chya Navan
Maz Jivan Badlun Gela
Prabhu Yeshu Chya Navan

Sarya Sankatala Aaj Palavla
Yeshu Chya Navan
Sarya Sankatala Aaj Palavla
Yeshu Chya Navan
Shiatanala Aaj Harawala
Yeshu Chya Navan
Ha Maz Jivan Badlun Gela
Maz Jivan Badlun Gela
Yeshu Chya Navan
Maz Jivan Badlun Gela
Yeshu Chya Navan

Yeshu Navan
Yeshu Navan
Yeshu Navan
Yeshu Navan

Maz Jivan Badlun Gela
Jivan Badlun Gela
Yeshu Chya Navan
Jivan Badlun Gela
Yeshu Chya Navan
Aaj Jivan Badlun Gela
Yeshu Chya Navan
Maz Jivan Badlun Gela
Yeshu Chya Navan
Are Jivan Badlun Gela
Yeshu Chya Navan
Maz Jivan Badlun Gela
Yeshu Chya Navan
Haa Jivan Badlun Gela
Yeshu Chya Navan
Maz Jivan Badlun Gela
Prabhu Yeshu Chya Navan….

येशु नावानं मराठी गीत 2020 | YESHU NAAVAN | Abhijit Bharaskar | New Marathi Christian Song 2020

Song – Yeshu Naavan
Singer/Lyrics : Abhijit Bharskar
Music : Avinash Sasane
Composer : Arun Bharskar

येशु नावानं मराठी गीत 2020 | YESHU NAAVAN | Abhijit Bharaskar | New Marathi Christian Song 2020