Hindi Christmas Song

Charwahe nache jhoom ke oh Lyrics in Hindi

Hum Charvahe Nache jhum ke oh…
Charvahe Nache Jhum ke oh…
Aaj Sabhi gaarahe, sur milarahe,
Milke kare vandana oh…

Raja ka janam hua, paee khabar
Shanti woh laya hame bhupar.
Ishwar manushya bana bal Yesu janama
Aaya mukti data banker.

Pavan gaushala kahi Bethlehem mein
Ek naya Raja jahan janme.
Humko sandesh mila devdut se
Mariam ne janma bal Yesu.
Manav ko bhent mili kaisi anmolJiska duniya mein, nahi mol.

Charwahe nache jhoom ke oh Lyrics in Hindi