Jai Jai Jagadisha Lyrics in Marathi

जय जय जगदीशा
जय जय जगदीशा!।
जगाला तुझी मात्र आशा;॥
जय मंगलधामा!।
जगावर तुझा मात्र प्रेमा॥
जय जगदाधारा!।
जगाला तुझा मात्र थारा.॥
जय जय विश्‍वपते!।
जग हे तुझी वाट बघते.॥

(चाल बदलून)
तुझी मात्र सेवा ।
घडू दे जगामध्ये, देवा;॥
तुझे राज्य येवो,।
जगी या स्वर्ग उभा राहो.॥
तुलाच वंदन घे।
अमुचे वैभव तू अवघे.॥
तुझ्या मात्र चरणी ।
रमू दे सहर्ष दिनरजनी.॥

प्रभो परात्पर,।
जय करुणाकर!॥
जय जय जय बापा!॥
जय जय जय पुत्रा!।
जय जय जय आत्म्या!॥

Music Video of Jai Jai Jagadisha

Song: Jai Jai Jagadisha
Singer: Priyanka Barve
Composer and Lyrics: Rev.Narayan Vaman Tilak
Album: Glorify Christ 4