SINGERS : Yeshua Band

Goa Hallelujah Lyrics

Yeshu ne hame Chudaya hai Paapon key Jaal se
Yeshu ne hame Bachaya hai Shaitan ki Chal se
Yeshu ne hame Chudaya hai Paapon key Jaal se
Yeshu ne hame Bachaya hai Shaitan ki Chal se

To Gao Hallelujah – (4)

Hum ne shanti payi hai, Yeshu ke naam se
Hum ne payi hai shama, Mukti shrapon se
Hum ne shanti payi hai, Yeshu ke naam se
Hum ne payi hai shama, Mukti shrapon se

To Gao Hallelujah – (4)

Ab hum na darenge, Yeshu jo saat hai
Shaitan se hum ladenge, Yeshu ke naam se
Ab hum na darenge, Yeshu jo saat hai
Shaitan se hum ladenge, Yeshu ke naam se

To Gao Hallelujah – (4)

Shalom Shanti aur Salaam
Hum laye hai apke naam
Shalom Shanti aur Salaam
Ye hai Yeshu ka Paigaam

Shalom Shanti aur Salaam
Hum laye hai apke naam
Shalom Shanti aur Salaam
Ye hai Yeshu ka Paigaam

To Gao Hallelujah

Yeshua Ministries – Gao Hallelujah (Yeshua)

Song : Gao Hallelujah
Artist : Yeshua Ministries
Album : Yeshua

Lyrics : – www.JesusNewSong.com